Nadcházející události

Učební plán

Učební plán​ 2022-2023

celkový počet povinných hodin1. ročník 202. ročník 223. ročník 254. ročník 255. ročník 26
předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročníkZ toho DČDCelkem předměty
český jazyk7+27+27+26+16+1841
cizí jazyk+1+1333+1312
matematika3+14+14+14+15424
informatika00011 2
prvouka222+10017
vlastivěda00022 4
přírodověda00011 2
hudební výchova11111 5
výtvarná výchova11122 7
tělesná výchova22222 10
pracovní výchova11111 5
povinně volitelné předměty00000 0
celková povinná časová dotace1. ročník 202. ročník 223. ročník 254. ročník 255. ročník 26 118
z toho volná disponibilní časová dotace444221616

Všechny ročníky pracují podle ŠVP ZV ŠKOLA V POHODĚ, platného od 1.9.2022, č. j. 05/2007