Nadcházející události

Charakteristika a historie

Naše ZŠ je malou málotřídní vesnickou školou, prvního stupně, ležící v příjemném prostředí Žďárek, které jsou součástí CHKO Broumovsko.

ZŠ je součástí organizace slučující ZŠ a MŠ. Obě instituce společně úzce spolupracují a sídlí v těsné blízkosti. Toto je výhodou zvláště pro budoucí žáky prvního ročníku, kteří budovu i pedagogický personál ZŠ znají ještě dříve, než nastoupí do první třídy.

Škola nabízí klidné a rodinné prostředí, úzký kontakt mezi dětmi a učitelkami, spolupráci pedagogů a rodičů, volnočasové aktivity, kroužky, bohaté sportovní vyžití, hudební vzdělávání a hru na flétnu, plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku, výuku anglického jazyka od 1. do 5. ročníku, speciálně-pedagogickou činnost u dětí s SPU,práce se žáky metodou FIE, projekty zaměřené na enviromentální vzdělávání (třídíme odpad, sbíráme léčivé byliny a druhotné suroviny, čistíme les), pobyt dětí v přírodě a krásném okolí Žďárek, s využitím školní zahrádky a dvorku, dále pak místního hřiště a tělocvičny. Během školního roku škola pořádá výstavy, divadelní představení, vystoupení, Den otevřených dveří pro širokou veřejnost, Tvořivá odpoledne pro děti a rodiče, sportovní akce.

Historie školy

Ve Žďárkách se začalo vyučovat v roce 1851 (do tohoto roku chodily děti do Vysoké Srbské). Vyučování probíhalo nejprve v domě čp. 100, dále v čp. 13, pak v čp. 103 – nejprve v jedné třídě, poté ve dvou. 18. srpna 1877 byla ve Žďárkách vystavěna nová trojtřídní škola.