Nadcházející události

Činnosti

DRUHY ČINNOSTÍ VE ŠD

– rekreační činnost
– odpočinková činnost
– zájmová činnost
     Pt – pracovně-technická
     Vv – výtvarná
     Hv – hudební

HpV – hudebně-pohybová
     Lit – literární
     S – sportovní
     D – dopravní
PNV – příprava na vyučování
VYCHÁZKY – přírodovědné, vlastivědné, turistické

SKLADBA ZAMĚSTNÁNÍ

6,30-7,55 – rekreační činnost

7,55-11,40 – vyučování

11,40-12,00 – oběd

12,00-13,00 – odpočinková činost

13,00-14,30 – zájmová činnost

14,30-15,30 – vycházky, PNV