Nadcházející události

Distanční vzdělávání

Vzdělávání dětí distančním způsobem

 • MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (§184a ŠZ)
 • Distanční vzdělávání bude poskytováno tehdy, pokud v MŠ bude nepřítomna více jak polovina dětí, kterých se povinné předškolní vzdělávání týká (uzavření třídy, školy, karanténa).
 • Distanční vzdělávání bude probíhat v souladu s RVP PV a ŠVP „SVĚT KOLEM NÁS, SVĚT VE MNĚ“ v oblastech:
  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět
 • Distanční vzdělávání bude uskutečněno touto formou:
  Každý týden zašleme rodičům email, ve kterém budou tematicky zaměřené pracovní listy, listy na procvičení grafomotoriky dětí, náměty na tvoření, kreslení, poslech, didaktické hry, sluchové vnímání, ale i pohybové aktivity vhodné pro domácí prostředí.