Nadcházející události

Provoz

Školní jídelna s moderně vybavenou kuchyní a s kapacitou do 100 vařených obědů se nachází v přízemí školní budovy. Dvě kuchařky vaří obědy nejen pro děti, žáky a zaměstnance základní a mateřské školy, ale i pro mimoškolní strávníky. Celý provoz zajišťuje vedoucí školní jídelny, výpomoc ve školní kuchyni poskytuje pracovnice provozu.

Platby

Platby za stravné probíhají vždy zálohově 1. až 3. den daného měsíce na tentýž měsíc.

Platby se provádí hotově nebo na účet 78-8861620267/0100 (do kolonky pro příjemce uvést ZŠ a příjmení a jméno dítěte nebo MŠ a příjmení a jméno dítěte).

Pro cizí strávníky: zálohově 1. až 3. den daného měsíce na tentýž měsíc od 11:15 do 11:30 hodin vedoucí ŠJ.

Odhlašování

Odhlašování zařizujte vždy osobně, telefonicky nebo písemně ve školní jídelně, v ZŠ nebo v MŠ. Na pondělí lze odhlásit oběd nejdéle do 7:00 hodin téhož dne, na další dny do 13:30 hodin předcházejícího dne. Neodhlášený oběd propadá a je účtován za cenu stravného.

Nárok na dotovaný oběd má dítě nebo žák pouze v 1. den nemoci. Oběd je možné odnést ve vlastních nádobách do 13:00. Pokud tak neučiníte, oběd propadá. Další dny není možné za obvyklou cenu obědy odebírat. Druhý a další den nemoci je žákovi/dítěti účtována cena v plné výši, tj. 75,- Kč.

Cena

 • Základní škola – oběd
  • do 10 let: 32 Kč
  • od 11 let: 35 Kč
  • cizí strávníci: 75 Kč
 • Mateřská škola
  • do 6 let (kategorie 1)
   • přesnídávka: 10 Kč
   • oběd: 28 Kč
   • svačina: 9 Kč
   • Celkem: 47 Kč
  • od 6 do 10 let (kategorie 2)
   • přesnídávka: 10 Kč
   • oběd: 32 Kč
   • svačina: 9 Kč
   • Celkem: 51 Kč

Zařazení do určité věkové kategorie se počítá od 1. dne školního roku, v kterém dítě nebo žák dovrší daného věku.

Výdej obědů

 • základní škola: 11:45 – 13:00
 • mateřská škola: 11:30 – 11:45
 • mimoškolní strávníci: 11:15 – 11:30

Kontakt

Vedoucí jídelny: Renata Prouzová

Kontaktujte jídelnu mezi 6:30 a 13:30 na:
Telefon: 491 483 359
Mobil: 774 754 139
e-mail: [email protected]