Nadcházející události

O školce

Mateřská škola ve Žďárkách je jednotřídní s celodenním provozem. Ve škole pracují kvalifikované učitelky. Budova se nachází v pěkném, zdravém, čistém prostředí (oblast CHKO Broumovsko). Zaměřujeme se na život a ochranu krásné okolní přírody.

Děti učíme základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život dle zásad RVP PV – aby dítě bylo samostatné, tvůrčí, umělo si vybrat, umělo nést zodpovědnost za svou volbu a umělo spolupracovat.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči, jejich informovanosti o prospívání dítěte, o záměrech školy – zařazujeme články do časopisu „Žďárecký zpravodaj“. Tradicí je několikaletá dobrá spolupráce se ZŠ, ZUŠ (Hronov), PPP, SPC a OÚ ve Žďárkách.

Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků podle Školního vzdělávacího programu – „SVĚT KOLEM NÁS, SVĚT VE MNĚ“. Podporujeme pravidla zdravého životního stylu každodenním pobytem venku, dodržováním pitného režimu a odpočinku. Nabízíme kvalitní standardní péči pro všechny děti naší školy. Důraz klademe na individuální přístup a přátelskou atmosféru. Veškeré snažení všech zaměstnanců naší školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Dětem nabízíme

 • dobře vybavenou rodinnou školku
 • dostatek hraček a didaktických pomůcek
 • veselé povídání, malování, zpívání a tančení
 • divadelní představení
 • přátelské prostředí
 • výlety do okolí, pozorování přírody a přírodní pokusy
 • sportovní vyžití a soutěže
 • oslavy svátků během roku – lidové tradice
 • plnohodnotnou a chutnou stravu
 • zahradu s pískovištěm, altánem a herními prvky

Rodičům nabízíme

 • vstřícnost učitelek
 • společné akce
 • možnost sledovat dění naší MŠ na webových stránkách či vytvořené skupině WhatsApp
 • odpolední dílnu pro tvoření s rodiči a dětmi – kutilství, výtvarné a pracovní činnosti

CHARAKTERISTIKA TŘÍD

Dolní třída se nachází v přízemí. Je prosluněná s výhledem na zahradu MŠ a ZŠ. Třída je vhodně vybavená pro potřeby dětí. Je rozdělena na části hrací na koberci a část tvořivou u stolečků.

Třídu navštěvují děti ve věkovém rozpětí 2 – 6 let. Celkem je ve třídě 26 dětí. Pro nově příchozí děti se snažíme podat pomocnou ruku ke zvládání přechodu z rodinného prostředí do školy. Po celou dobu s dětmi pracují paní učitelky: Bc. Andrea Vrabcová Dis., Bc. Lenka Světlíková.

Děti si mohou každý den vybrat jaké činnosti se chtějí věnovat. Třída nabízí několik koutků jako jsou kuchyňský koutek, dílna, obchod, knihovna a pokojíček. Dětem jsou pravidelně nabízeny výtvarné a pracovní činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpora sebeobsluhy a vytváření kladných vztahů mezi kamarády. S dětmi chodíme pravidelně ven na zahradu, na procházku vesnicí, nebo do lesa.

Horní třída se nachází v prvním patře vedle ložnice. Třída je vybavena koutky: kuchyňka, kadeřnictví, loutkové divadlo, domeček pro panenky a spousta dalších hraček a stavebnic, ze kterých si každý určitě vybere. Ke třídě přiléhá i záchod a umývadlo.

Tuto třídu navštěvují děti především nejstarší věkové skupiny, pro které je tento rok, rokem povinné školní docházky a to v době 9:00 – 9:30.

A co zde dětem nabízíme? Společně se zaměříme se rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, na dovednosti komunikační a grafické, předmatematické a předčtenářské. A také na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. V tomto školním roce s předškoláky bude pracovat paní učitelka Bc. Andrea Vrabcová Dis. Pro předškoláky máme připravené různé písničky, básničky, říkanky, vtipné hádanky a mnoho dalších zajímavých věcí. Také nás jako „předškoláky“ čeká důležitý úkol! – A tím je prezentace školy na veřejnosti (vítání občánků).

Tato třída slouží také pro děti s nižší potřebou spánku, učitelky jim nabízí náhradní aktivity -relaxační činnost, klidné hry (při dodržení předem stanovených pravidel).

Informace najdete na našich webových stránkách www.zszdarky.cz.

Po telefonické dohodě nás můžete kdykoliv navštívit (tel. 776 363 534), rádi Vás školkou provedeme a zodpovíme vaše dotazy.